دسته: صنعت و توسعه

معادن کانون محوری کسب و کار و توسعه پایدار؛ کامل کردن چرخه تولید سنگ به تحقق جهش تولید در معادن کشور کمک می کند

معادن کانون محوری در حوزه کسب‌وکار و درآمدزایی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار هستند که باید سهم آن‌ها در حوزه تولید و بالا بردن درآمد ناخالص ملی به‌خوبی
ادامه مطلب