دسته: حوادث

به گزارش سیرجان رویداد؛ یک واحد نانوایی و یک واحد عرضه ساندویچ در سیرجان به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی، امروز توسط بازرسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشکده
ادامه مطلب