شهباز حسن پور: تهيه و توزيع اقلام اساسی بايد به اصناف بازگردد

رئيس فراکسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي معتقد است مهم‌ترين مانع براي حرکت و رشد اصناف ارز رانتي است، به همين دليل دولت جديد بايد حذف اين ارز را در دستور کار و اولويت خود قرار دهد.

شهباز حسن پور درباره نقش اصناف در ايجاد ثبات اقتصادي و مقابله با تورم گفت: تورم و عدم ثبات اقتصادي به دليل پول هاي بدون پشتوانه اي است که توسط دولت تزريق شده است و کسبه نقشي در آن ندارند.

وي افزود: يکي ديگر از چالش اقتصادي کشور، ارز رانتي يا همان ۴ هزار و ۲۰۰ توماني است که در اختيار اصناف نيست و عده خاصي از منافع آن بهره ميبرند. يکي از راهکار به ثبات رسيدن، حذف اين ارز است که بارها در مجلس مورد تاکيد قرار گرفته است.

رئيس فراکسيون اصناف مجلس با بيان بخش خصولتي به رقيب توليدکنندگان داخلي تبديل شده است، اظهار کرد: اين بخش تمام امکانات بخش دولتي استفاده ميکنند، ماليات نمي پردازند و در نهايت طلبکار جامعه هم هستند. ازاينرو تا زماني که دولت تکليف خود را با بخش خصوصي و خصولتي مشخص نکند، بازار سامان نمي يابد.

حسن پور به مشکلات ناشي از شيوع ويروس کرونا در اصناف اشاره کرد و گفت: بيشترين آمار بيکاري ناشي از اپيدمي ويروس کرونا مربوط به اصناف کشور مانند رستورانها و آرايشگاه هاست که به صورت دستوري تعطيل شدند.

وي در خاتمه گفت: دولتها در ۱۰۰ سال گذشته از نظر اقتصادي ناکارآمد بوده اند. براي ساماندهي وضعيت، تهيه و توزيع اقلام اساسي بايد به اصناف بازگردد و اگر تخلفي بود توسط اتحاديه و اتاق اصناف پيگيري شود.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته‌های تازه