مزایده فروش ۶۰ هزار تن لجن آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فولاد سیرجان

مزایده فروش ۶۰ هزار تن لجن آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فولاد سیرجان

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد نسبت به فروش حدوداً ۶۰ هزار تن لجن آهن اسفنجی خود به صورت نقدی و تحویل درب انبار کارخانه فروشنده به آدرس سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده شیراز کیلومتر ۵ جاده اختصاصی معدن گل گهر از طریق مزایده عمومی تجدید مزایده  مرحله دوم اقدام نماید.