حضور مجتمع فولاد صنعت بناب در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل عراق