حضور پرشور هواداران گل گهر در ورزشگاه اختصاصی سیرجان