تشییع تاریخی پیکر رئیس جمهور شهید در مشهد

تشییع تاریخی پیکر رئیس جمهور شهید در مشهد

سید محرومان شهید آیت الله سید ابراهیم رییسی با مشایعت تاریخی ملت ایران در مشهدالرضا، در رواق «دارالسلام» در آغوش سلطان مهربانی‌ها و ضامن آهو به خاک سپرده شد و آرام گرفت.؛