صحبت های مدیر مسئول سیرجان رویداد در گرامیداشت روز خبرنگار

سخنان محمدامین شاه بداغی مدیر مسئول رسانه سیرجان رویداد در آیین تجلیل از خبرنگاران، فعالین رسانه و پیشکسوتان عرصه اطلاع‌رسانی شهرستان سیرجان    

سخنان محمدامین شاه بداغی مدیر مسئول رسانه سیرجان رویداد در آیین تجلیل از خبرنگاران، فعالین رسانه و پیشکسوتان عرصه اطلاع‌رسانی شهرستان سیرجان